Børn og Balance - Workshops

For bookning af  workshops kontakt: mail@boernogbalance.dk

  • Inspirationsworkshop for lærere, pædagoger, børneyogalærere, fys-og ergoterapeuter
  • Foredrag: Børn, balance motorik og sanser og deres betydning for børns udvikling og læring
  • Workshops i skoler, institutioner, trivselsarrangementer mm.
9klasse.png

Flyvning i institutioner

Træning i at flyve kan bruges til mange ting. Til at forbedre  balance, styrke, koordinationeevne, kropsbevidshed mm. Men det kan også være en fysisk tilgang til at skabe et bedre miljø - i skolen, i børnehaven, på arbejdet, mellem forældre og børn.... Vi er vant til at tale om problemerne , når der opstår konflikter, men en fysisk tilgang til konflikthåndtering, kan også være en indgang til at skabe et bedre miljø der hvor vi er. Når man viser  et andet menneske tillid, skaber det følelsen af samhørighed - en forbindelse til os selv og andre. Når der opstår problemer mellem mennesker er det ofte fordi vi har tabt forbindelsen til hinanden. Vi forstår ikke hvad den anden mener eller tænker og vi tror at det vi selv mener og tænker er det eneste rigtige. At arbejde fysisk sammen om at nå et fælles mål kan genskabe kontakten og måske være starten til at forstå hinanden på en hel ny måde...

Workshop hos DAP ( Den ambulante børneterapi)

For nylig var jeg ude og undervise fysioterapeuter og ergoterapeuter på Børnecenter København, hvor de til dagligt arbejder med børn der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for træning. Formålet var at introducere terapeuterne til Familieflyvning og for de muligheder der ligger i  F.eks. at indrage forældre og netværk aktivt i træningen, så træning ikke kun foregår med terapeuten, men inddrages som en del af familiernes hverdag.